2020.11.12.

Design

A Transinvest-Budapest Kft. az elmúlt 15 évben nagy tapasztalatot és jelentős referenciákat szerzett az infrastruktúra tervezési és szakértési tevékenységek területén. A tervezési munkák nagy része európai uniós finanszírozású projektek előkészítéséhez kapcsolódó, nemzetközi útmutatók szerint elkészített megvalósíthatósági tanulmányok és támogatási kérelmek, de több esetben részt veszünk tanulmánytervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésében is.

A megvalósíthatósági tanulmányok

  • kiterjednek út, repülőtér és vasútvonal fejlesztésekre,
  • magukban foglalják a hidakra és az alagutakra vonatkozó tanulmányokat,
  • tartalmazzák
    • a szükséges műszaki-gazdasági értékelést, és/vagy költség-haszon elemzést,
    • adott esetben többkritériumos elemzést, kockázatelemzést, baleseti munkarészeket, közúti biztonsági hatásvizsgálatokat, környezetvédelmi munkarészeket. 

 

A projektek tervezési-szakértői munkái során együttműködő partnereink a hazai szakmai és tudományos élet jelentős szervezetei közül kerültek ki, mint például a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszéke, Út és Vasútépítési Tanszéke, vagy a Közlekedéstudományi Intézet.